ładowanie...
Jak uzyskać zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku?

Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku drogowym

Polskie drogi należą do najniebezpieczniejszych w Unii Europejskiej – każdego roku w wyniku wypadków drogowych ginie w naszym kraju średnio 77 osób w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców, podczas gdy średnia dla całej UE wynosi 51 osób. Od państw o najbezpieczniejszych drogach, takich jak Szwecja (22 ofiary śmiertelne na 1 milion obywateli) czy Irlandia (29 / 1 mln), dzieli nas przerażająca przepaść.

Liczba zgonów powiązana jest z liczbą wypadków drogowych w ogóle, a także liczbą ofiar, które w wyniku niebezpiecznych zdarzeń na drodze odniosły obrażenia ciała. Ich leczenie wymaga niejednokrotnie wielu zabiegów oraz długich tygodni leczenia i rehabilitacji. Niestety, to nie wszystko, ponieważ z uwagi na wydolność publicznej służby zdrowia, poszkodowani w wyniku wypadków drogowych, nie chcąc ryzykować powikłań na skutek odwleczonej rehabilitacji, zmuszeni zostają do korzystania z prywatnej opieki medycznej (oczywiście, dodatkowo płatnej). Jakie w taki razie istnieją możliwości, żeby uzyskać zwrot oraz pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji?

Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji stanowi duże wyzwania finansowe

Usługi medyczne nie należą do najtańszych, zatem wysokość zobowiązań finansowych powstałych na skutek powrotu do zdrowia bywa przeważnie proporcjonalna do skali odniesionych obrażeń. Ofiary wypadków nie tylko zmagają się więc z trudnościami natury zdrowotnej, ale i niewydolnością finansową. Poszkodowani bardzo często nie muszą jednak polegać sami na sobie, ponieważ z pomocą przychodzi im prawo cywilne.

Od kogo możemy uzyskać odszkodowanie za wypadek drogowy?

W razie wyrządzenia nam szkody, mamy prawo żądać, by została ona naprawiona przez odpowiednią osobę. Może to być sam sprawca, ale nie tylko – na mocy zawartej przez sprawcę umowy ubezpieczenia, druga strona tej umowy (zakład ubezpieczeń) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zdarzenia opisane w treści zawartego kontraktu. Oznacza to, że jeżeli zdarzenie faktyczne objęte jest zakresem ubezpieczenia, możemy domagać się naprawienia szkody od tej firmy i żądać od niej pokrycia kosztów leczenia. Mimo że nie była ona w żaden sposób związana z zaistnieniem wypadku drogowego, w wyniku którego ponieśliśmy szkodę.

Zgłoszenie szkody – jak to zrobić?

Choć ubezpieczyciel ma dużą swobodę w określeniu formy przyjmowanych zgłoszeń (telefonicznie, za pośrednictwem maila, internetowego formularza, itd.), to jedna rzecz pewna jest dla wszystkich firm: zgłoszenie szkody w formie pisemnej zawsze będzie prawnie doniosłe, a jego autor upoważniony będzie do oczekiwania na odpowiedź. Jeśli więc nie mamy ochoty sprawdzać, w jaki sposób u tego konkretnego ubezpieczyciela możemy zgłosić szkodę, zawsze możemy poprzestać na napisaniu listu poleconego, w którym opiszemy stan faktyczny zdarzenia i nasze żądania.

Czy odszkodowanie obejmuje pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji?

Skoro o żądaniach mowa, to czego mogą one dotyczyć? Z pomocą w odpowiedzi na to pytanie przychodzi prawo cywilne. Zgodnie z art. 444 kodeksu cywilnego, obowiązek naprawienia szkody powstałej w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty, przy czym na żądanie poszkodowanego zobowiązany (a więc sprawca albo ubezpieczyciel) powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia.

Jeżeli zaś ofiara wypadku stała się inwalidą, naprawienie szkody obejmuje koszty przygotowania do innego zawodu albo rentę. Zakres kosztów leczenia, do pokrycia których zobowiązana jest osoba, która ma obowiązek naprawienia szkody, jest więc bardzo szeroki. Pokrycie kosztów leczenia bądź rehabilitacji może obejmować m.in. wizyty lekarskie, zakup leków, sprzęt rehabilitacyjny, dojazdy do placówek medycznych oraz sprawowanie przez specjalistę opieki indywidualnej, a nawet przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby poszkodowanej.

Oczywiście, trzeba pamiętać przy tym, że muszą być to koszty uzasadnione. Zobowiązany kwestionował będzie (najpewniej skutecznie) zakup np. wózka inwalidzkiego, jeśli wykorzystanie tego sprzętu nie zostało zalecone przez lekarza. Szczególnie uważać należy podczas prowadzenia prac „adaptacyjnych” mieszkania. Pamiętajmy, że prawo do żądania zwrotu kosztów za ten proces nie oznacza, że ubezpieczyciel czy sprawca sfinansują nam długo odkładany remont. Zakres prac musi być związany z potrzebami osoby poszkodowanej.

Zwrot kosztów leczenia – czego potrzebujesz?

Najważniejsze jest, abyś zapamiętał, że koniecznie trzeba udokumentować każdy wydatek; w przypadku ewentualnej sytuacji sądowej każdy paragon lub faktura będzie stanowić dowód rzeczywistego poniesienia kosztu. Ze zrozumiałych przyczyn, nie masz co liczyć na wyrozumiałość ubezpieczyciela i wiarę „na słowo” co do poniesionych w związku z leczeniem kosztów. Ciężar dowodu w kwestii wysokości poniesionych wydatków i starania o zwrot kosztów leczenia spoczywa bowiem na Tobie.

Jak zgłosić żądanie o zwrot kosztów leczenia? Co w przypadku decyzji odmownej?

Jeśli nie zrobiłeś tego w zgłoszeniu szkody, żądanie zwrotu kosztów leczenia czy rehabilitacji możesz wyrazić także i na dalszym etapie procesu likwidacji szkody, w dogodnej dla Ciebie (ale akceptowanej przez ubezpieczyciela!) formie. Nie ma co jednak zwlekać – im szybciej zgłosisz swoje żądanie, tym prędzej zostanie ono rozpoznane.

Zachowaj spokój w przypadku otrzymania decyzji odmownej albo częściowo odmownej. Od wydanej w toku postępowania likwidacyjnego decyzji możesz się odwołać, zaś jeśli ubezpieczyciel w dalszym ciągu nie dostrzeże Twojej racji, zawsze przysługuje ci poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu. Pozew możesz sporządzić samemu lub poprosić o pomoc prawnika.