ładowanie...

Historia rozwoju Kancelarii Odszkodowawczej AUXILIA

Auxilia a rok 1999

W 1999 roku obecnie główny akcjonariusz Grupy Kapitałowej Auxilia założył działalność gospodarczą w zakresie obsługi szkód komunikacyjnych. W tamtym czasie dotyczyła ona przede wszystkim szkód rzeczowych (majątkowych), które powstały za granicą lub przy udziale kierowców zagranicznych.

Auxilia w latach 2000-2003

Doświadczenia zebrane podczas prowadzenia działalności gospodarczej w latach 2000-2003 doprowadziły do powstania marki Auxilia – jako firmy ukierunkowanej na wsparcie poszkodowanych i pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych. Szczególną grupę Klientów stanowiły osoby pokrzywdzone bezpośrednio lub poszkodowane poprzez śmierć osoby bliskiej. W oparciu o pracę z liczną grupą takich Klientów powstała unikalna specjalizacja firmy Auxilia jako firmy dedykowanej dla najpoważniejszych wypadków – odszkodowawczej marki Premium.

Auxilia w latach 2003-2008

W 2005 r. Auxilia stała się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

W okresie 2003-2006 Auxilia korzystała z usług prawniczych kilku różnych kancelarii indywidualnych. Od 2006 roku, kancelaria prawna Kuchta i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni przejmuje zasadniczy ciężar obsługi prawnej Auxilii.

W roku 2006 Auxilia i kancelaria adwokacka Kuchta i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni współpracowały ze sobą w oparciu o zawarte umowy oraz realizowane wspólnie projekty, takie jak: digitalizacja dokumentów, wdrożenie systemu ISO, zakup usług szkoleniowych.

W roku 2007 w Auxilii utworzono Call Center, które następnie zostało przekształcone w Biuro Obsługi Klienta. Wyodrębniono również w strukturze odrębny dział księgowości.

W okresie 2003-2009 sprzedaż Auxilii funkcjonowała w oparciu o model MLM.

Auxilia w latach 2009-2010

Lata 2009-2010 to okres bardzo intensywnych działań strategicznych. W efekcie w 2009 w Auxilii podjęto decyzję o odejściu sprzedaży w modelu MLM na rzecz modelu klasycznego. Powstały podstawy komunikacji z otoczeniem, produkty, polityka cenowa, strona internetowa oraz system informatyczny. Od podstaw zbudowano nową sieć sprzedaży.

Auxilia w latach 2011-2014

W efekcie dynamicznego rozwoju firmy została zmieniona siedziba spółki.

W Auxilii najważniejszy stał się rozwój zespołu sprzedażowego. Dzięki rekrutacji wyjątkowych osób oraz intensywnym nakładom na szkolenie i rozwój, zespół zaczął osiągać wyjątkowe rezultaty w konfrontacji z innymi podmiotami konkurującymi na rynku.

Pierwszym oddziałem funkcjonującym w nowym systemie był Oddział Śląski. W 2014 roku w Dziale Sprzedaży wdrożono liczne nowe rozwiązania i systemy, w tym system NOS, a istniejący zespół został znacząco rozbudowany.

Auxilia po roku 2015

Grupa Kapitałowa Auxilia

Rosnące wyniki sprzedaży połączone ze skokowo zwiększającą się efektywnością kancelarii LEXBRIDGE spowodowały znaczne zapotrzebowanie na kapitał. Dlatego została podjęta decyzja o rozpoczęciu współpracy z inwestorami rynku prywatnego.

Zgodnie z przyjętą strategią utworzono Grupę Kapitałową Auxilia, w wyniku czego Auxilia została przekształcona w spółkę akcyjną i uzyskała 80% udziału w zysku kancelarii LEXBRIDGE. Zintensyfikowano działania mające na celu debiut giełdowy na rynku NewConnect. Spółka zadebiutowała na giełdzie z dużym sukcesem w styczniu 2016r. – w dniu wejścia na giełdę kurs akcji spółki wzrósł o ponad 78%!

W tym samym czasie zmienił się skład Zarządu Auxilii. W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. doszło do restrukturyzacji centrali AUXILII oraz rozbudowy zespołu sprzedażowego w celu pokrycia siecią sprzedaży terytorium całej Polski. Powstają dwa nowe oddziały AUXILII – Oddział Wschodni i Oddział Pomorski.

W czerwcu 2016 Grupa Kapitałowa wyemitowała 2,77 mln zł obligacji na rozwój sprzedaży.

Kancelaria Odszkodowawcza Auxilia ma 8 oddziałów

Rok 2016 roku Grupa Kapitałowa Auxilia kończy, posiadając osiem oddziałów w całej Polsce.

Auxilia Odszkodowania - oddziały w całej Polsce